KATEDRA DOZIMETRIE A APLIKACE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ, FJFI ČVUT v Praze,
ODDĚLENÍ DOZIMETRIE ZÁŘENÍ, ÚJF AV ČR, v.v.i.
a
STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i.

pořádají ve spolupráci s

ČESKOU SPOLEČNOSTÍ OCHRANY PŘED ZÁŘENÍM, z.s.

a pod záštitou

STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST


XL. DNY RADIAČNÍ OCHRANY

zámek Mikulov, jižní Morava
05. 11. - 09. 11. 2018

I. oznámení

Special Issue of RPD

Soutěž o logo konference DRO