KATEDRA DOZIMETRIE A APLIKACE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ, FJFI ČVUT v Praze,
ODDĚLENÍ DOZIMETRIE ZÁŘENÍ, ÚJF AV ČR, v.v.i.
a
STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i.

pořádají ve spolupráci s

ČESKOU SPOLEČNOSTÍ OCHRANY PŘED ZÁŘENÍM, z.s.

a pod záštitou

STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST


XL. DNY RADIAČNÍ OCHRANY

zámek Mikulov, jižní Morava
05. 11. - 09. 11. 2018

Special Issue of RPD

Soutěž o logo konference DRO

Soutěž o nejlepší rozhovor – hlasování

Harmonogram čtvrtečního výletu [formát PDF]

Program konference (PDF)

Sborník abstraktů [formát PDF]

Konference je evidovaná pod číslem jednacím ČSFM 04/2018 a je schválena jako konference pro radiologické fyziky v rozsahu 1,5 dne (středa a pátek). Potvrzení o účasti a potvrzení o aktivní účasti si účastníci mohou vyzvednout u registračního pultu.