Konferenční poplatky

Konferenční poplatek (včetně 21% DPH):

 Při včasné registraci: 3900.- Kč nebo 155 EUR
Při pozdní registraci: 4900.- Kč nebo 195 EUR

Termín pro včasnou registraci, tj. zaplacené vložné (peníze na účtu organizátora konference) je 15.10.2018. Platba po skončení akce není z účetních důvodů možná. Zájemcům bude vystavena proforma faktura nebo faktura. Po dohodě s organizačním výborem (dro@dro2018.cz) je možná platba konferenčního poplatku v hotovosti na místě (za zvýšenou cenu pozdní registrace).

Veškeré bankovní poplatky jsou hrazeny plátcem (v mezinárodním platebním styku je používána zkratka 'OUR').

Konferenční poplatek zahrnuje organizační a technické zabezpečení konference, informační materiály, sborník a společenskou večeři.

Závazně přihlášeným účastníkem konference se stáváte po vyplnění registračního formuláře a přijetí platby organizátorem.

Bankovní spojení

      Příjemce: ČVUT v Praze - FJFI, Břehová 7, 115 19 Praha 1
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
č.ú.: KB 19-5373100277/0100
zpráva pro příjemce: příjmení
Variabilní symbol: 8401802XXX

VS se pro každého účastníka liší posledním trojčíslím (XXX). Toto trojčíslí automaticky obdržíte po registraci účasti do našeho databázového systému, kde si ho můžete kdykoliv ověřit. V případě hromadné platby více účastníků uveďte prosím na platební příkaz jeden VS a do kolonky zpráva pro příjemce uveďte poslední trojčíslí z VS ostatních plátců. Pokud toto Váš platební ústav neumožňuje, sdělte prosím údaje o hromadné platbě na adresu konference.

Pro zahraniční účastníky

      Bank name: Komercni banka a.s.
Bank adress: Spalena 51, 110 00 Praha 1, Czech republic
Swift code: KOMBCZPPXXX
IBAN (account number): CZ1501000000195373100277
Beneficiary: CVUT Fakulta jaderna a fyzikalne inzenyrska
Adress: Brehova 7, 115 19 Praha 1 Czech republic
Details of payment: prijmeni
Variabilní symbol: 8401802XXX

V případě, že se nebudete moci zúčastnit a nevyrozumíte nás do 31.10.2018, nebude Vám konferenční poplatek vrácen. Konferenční materiály Vám budou zaslány poštou.