Zajímavosti v Mikulově a okolí

Konference se bude už potřetí konat ve městě Mikulov. Město se nachází 18 km na západ od Břeclavi a žije tu přibližně 7400 obyvatel. Proslulé je hlavně díky vinařské tradici, ovšem přímo ve městě i v okolí je možné navštívit další zajímavosti.

Zámek Mikulov

  • Jedná se o místo konání konference. Barokní zámek stojí na skalnatém kopci zvaném Zámecký vrch a tvoří jednu z dominant města. Prostory zámku slouží jako stálá expozice Regionálního muzea v Mikulově, která je zaměřena především na vinařství a historii zámku.

Židovské město

  • Počátky mikulovské židovské obce sahají do období po roce 1421, kdy byli Židé vypovězeni rakouským vévodou Albrechtem V. z Vídně a Dolních Rakous. Mikulovská židovská obec se postupně rozrůstala a získávala na významu, až se nakonec stala jednou z nejvýznamnějších na Moravě. To byl také důvod, proč se Mikulov stal v první polovině 16. století sídlem moravských zemských rabínů, kteří zde sídlili do roku 1851. Tím se město stalo kulturním centrem moravského židovstva. Jako v pořadí druhý zemský rabín zde v letech 1553 – 1573 působil tvůrce Golema rabi Jehuda Löw (1525 – 1609). Dnes můžeme navštívit barokní synagogu, která slouží jako židovské muzeum, 45 domů chráněných jako nemovitá kulturní památka a velký židovský hřbitov s několika tisíci náhrobků. Jeho nejstarší a nejcennější částí je takzvaný „rabínský vršek“ s náhrobky moravských zemských a místních rabínů a příslušníků nejbohatších mikulovských rodin.

Dietrichsteinská hrobka

  • Ditrichštejnská hrobka je rodinnou hrobkou Ditrichštejnů. Ditrichštejnové byli starobylý šlechtický rod původem z Korutan, který se v 16. století rozdělil na rakouskou a českomoravskou větev. Původně na místě hrobky stála loretánská kaple, postavená ve 20. letech 17. století. Nad ní byl během let 1638–1656 vybudován kostel svaté Anny. Během požáru města roku 1784 byl kostel silně zdevastován, zřítila se klenba lodi a loretánská kaple. Torzo kostela bylo v letech 1845–1852 upraveno na pohřební kapli Ditrichštejnů. V dnešní podobě hrobku tvoří otevřené nádvoří, hrobní kaple, dvě boční lodě s rakvemi a severozápadní dvouvěžové průčelí.

Svatý kopeček

  • Svatý kopeček (363 m n. m.) patří k jedné z nejvýraznějších přírodních dominant Mikulova. Až k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vede křížová cesta.

Kozí hrádek

  • Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Odedávna se podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a tak spoluzabezpečoval náležitou ochranu, jednalo se o předsunutou obrannou věž. V současné době slouží jako vyhlídka.

Více informací o pamětihodnostech Mikulova lze nalézt na webových stránkách Turistického centra Mikulov nebo města Mikulov.

Lednicko-valtický areál (web)

  • Oblast Lednicko-valtického areálu se nachází 14 km východně od Mikulova. Jedná se o krajinný celek o rozloze 283,09 km2, který je od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Najdeme zde komplex převážně loveckých zámečků, vyhlídek a různých krajinotvorných prvků. V minulosti patřil Lednicko-valtický areál k Lichtenštejnskému panství. Součástí areálu jsou dva zámky, rybníky, parky, obora s částí lužního lesa a několik dalších drobných staveb a zámečků.

Aqualand Moravia (web)

  • Aquapark se nachází 14 km severně od Mikulova v těsné blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny v obci Pasohlávky. Nabízí široký výběr bazénů a wellness procedur, včetně termální minerální vody. Část areálu je vybudována na místě bývalého římského tábora na území zaniklé obce Mušov, kde vznikly vůbec první lázně na našem území a zároveň šlo o jediný trvalý římský tábor.

Město Laa and der Thaya – Láva nad Dyjí (web)

  • Město se nachází 23 km západně od Mikulova na česko-rakouském pomezí. Jedná se o malé rakouské město ve spolkové zemi Dolní Rakousko. Leží v regionu Weinviertel a je turisticky vyhledávané i díky termálním lázním. S více než 6210 obyvateli jde o třetí největší sídlo okresu Mistelbach.

Ke stažení ve formátu PDF.