Tématické okruhy/Sekce

  1. Biologické účinky a zdravotní hlediska
  2. Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření
  3. Metrologie, měření a přístrojová technika
  4. Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání
  5. Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu
  6. Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost
  7. Radiační ochrana v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně
  8. Radon a problematika přírodních radionuklidů