From Dny radiacni ochrany

Menu: Důležité termíny

20. 9. 2018 Uzávěrka přihlášek do soutěže ČSOZ, z.s.
20. 9. 2018 Uzávěrka přihlášek příspěvků a nahrání krátkých abstraktů
1. 10. 2018 Sdělení rozhodnutí o přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu
15. 10. 2018 Nejzazší datum pro platbu pro včasnou registraci (peníze na účtu organizátora)
31. 10. 2018 Ukončení registrace účastníků
31. 10. 2018 Později odhlášeným lidem se nevrací zaplacené vložné
5. 11. 2018 Těšíme se na viděnou na konferenci
9. 11. 2018 Uzávěrka podání odborných článků do časopisu Radiation protection dosimetry
Stránka z http://www.dro2018.cz/index.php?n=Menu.Duleziteterminy
Poslední úprava stránky: 05.09.2018, 14:10