Informace pro autory

Sborník abstraktů

Registraci příspěvků i předání textů abstraktů prosíme proveďte zde přes web, dle popisu v sekci Registrace.

Prosíme respektujte následující pravidla:

  • NEPIŠTE VŠECHNA PÍSMENA VELKÁ, v názvu, jménech autorů, ani nikde jinde.
  • Hlavičku, tedy název, autory a afiliace do knihy abstraktů vezmeme z formuláře pro registraci příspěvků, nepište je tedy do souboru s abstraktem.
  • Prosíme uvádějte plná křestní jména autorů.
  • Pro jeden příspěvek je vyhrazena jedna stránka ve sborníku, délka abstraktu by neměla přesáhnout 2000 znaků včetně mezer. V případě dlouhého nadpisu či mnoha autorů/afiliací Vás dle potřeby poprosíme o další zkrácení textu abstraktu.
  • Abstrakt připravte jako hladký text – bez zvýraznění, členění nadpisy, seznamů s odrážkami či čísly, rovnic a obrázků, bez seznamu literatury, jedním typem písma. Rozsáhlejší verzi textu je možné publikovat v časopise BJE, viz níže.
  • Abstrakt nahrajte ve formátu Microsoft Word (doc, docx), (La)TeX, OpenOffice či i jen jako čistý UTF-8 text. Pro psaní řeckých písmen v Microsoft Word nepoužívejte písmo Symbol, ale možnost "Vložit symbol".

Organizační výbor si vyhrazuje právo příspěvky nesplňující tato pravidla vyřadit, nebo je vrátit autorům k úpravě. Jazyková úroveň i věcná správnost textu je v plné odpovědnosti autora. O přijetí, formě a zařazení prezentace rozhoduje programový výbor.

Budete-li mít jakékoliv dotazy k formě či zpracování abstraktu, prosíme napište.


Prezentace příspěvků na konferenci

Autoři přednášky budou mít k dispozici 15 minut včetně diskuse.

Autoři plakátového sdělení budou mít k dispozici 5 minut k minipresentaci výsledků.

Pro prezentace bude připravený datový projektor a notebook s Adobe Reader a Microsoft Powerpoint 2010.

Rozměry panelů na plakátová sdělení jsou: 100 x 150 cm (šířka x výška).