From Dny radiacni ochrany

Menu: Informace pro autory

Sborník abstraktů

Registraci příspěvků i předání textů abstraktů prosíme proveďte zde přes web, dle popisu v sekci Registrace.

Prosíme respektujte následující pravidla:

Organizační výbor si vyhrazuje právo příspěvky nesplňující tato pravidla vyřadit, nebo je vrátit autorům k úpravě. Jazyková úroveň i věcná správnost textu je v plné odpovědnosti autora. O přijetí, formě a zařazení prezentace rozhoduje programový výbor.

Budete-li mít jakékoliv dotazy k formě či zpracování abstraktu, prosíme napište.


Prezentace příspěvků na konferenci

Autoři přednášky budou mít k dispozici 15 minut včetně diskuse.

Autoři plakátového sdělení budou mít k dispozici 5 minut k minipresentaci výsledků.

Pro prezentace bude připravený datový projektor a notebook s Adobe Reader a Microsoft Powerpoint 2010.

Rozměry panelů na plakátová sdělení jsou: 100 x 150 cm (šířka x výška).

Stránka z http://www.dro2018.cz/index.php?n=Menu.InformaceProAutory
Poslední úprava stránky: 02.05.2018, 14:37