Informace pro sponzory

Zájemce o prezentaci firmy na konferenci, ve sborníku nebo konferenční tašce prosíme, aby se spojili se sekretariátem konference prostřednictvím e-mailové adresy dro@dro2018.cz.

Základní informace o možnostech sponzorství konference je shrnuto v Manuálu pro sponzory. V případě dalších dotazů či přání nás prosím kontaktujte, preferujeme komunikaci přes e-mail: dro@dro2018.cz.