Soutěž o logo konference DRO

Organizační výbor konference XL. Dny radiační ochrany pořádané v roce 2018 v Mikulově

vyhlašuje

soutěž na logo této konference


Podmínky soutěže:

  1. Logo může být černobílé i barevné, dobře tisknutelné černobíle v obou variantách, musí být na bílém podkladu. Návrhy na barevném podkladu budou akceptovány pouze jako varianty. Nejsou dána žádná konkrétní omezení. Vše je na fantazii tvůrce. Organizační výbor si představuje jednoduché logo tematicky souvisící s radiační ochranou. Logo by nemělo být svázáno pouze s jedním či několika málo obory souvisejícími s radiační ochranou (např. jaderná energetika, radon, využití záření v medicíně atd.). Součástí loga musí být buď písmena DRO nebo nápis Dny radiační ochrany, v obou případech dobře čitelné, s možností záměny roku pořádání konference.
  2. Návrhy loga zasílejte na mail dro@dro2018.cz v elektronické formě, preferovány jsou vektorové formáty. Pokud nemáte možnost zpracovat logo ve vektorovém formátu, ale máte dobrý nápad, překreslení v případě Vaší výhry v soutěži zajistíme. V korespondenci udeďte na sebe písemný a telefonický kontakt.
  3. Soutěž je otevřená. Zapojit se může každá fyzická nebo právnická osoba, která do 30. 5. 2018 zašle grafický návrh dle specifikace.
  4. Vítěz loga obdrží finanční odměnu ve výši 3 000,- Kč. V případě souhlasu tvůrce bude jeho jméno uvedeno na webových stránkách konference. Vyhlašovatel soutěže nehradí žádné náklady vzniklé při tvorbě loga.
  5. Vítězný návrh vybere organizační výbor konference během měsíce června července a výsledky oznámí na webu konference. Organizační výbor si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze. Důvodem může být zaslání pouze nekvalitních návrhů. Je však v eminentním zájmu zadavatele nalézt vhodné řešení a bude snahou vítěze vybrat.
  6. Organizační výbor není k ničemu zavázán. Účastí ve výběrovém řízení nevznikají soutěžícím žádná vynutitelná práva, finanční ani jiné náhrady.
  7. Návrhy zasílejte počínaje dnem 1. 4. 2018. Poslední návrhy budou akceptovány dne 30. 5. 2018. Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 30. 6. 2018 31. 7. 2018.
  8. Organizační výbor na požádání zašle uchazečům další doplňující informace, které zároveň zveřejní (bez jména tazatele) na této webové stránce.

Těšíme se Vaše nápady a doufáme, že konference bude mít díky Vám konečně své logo!

Aktualizace: Vzhledem k velkému množství zaslaných příspěvků do soutěže, a tak potřebě více času na jejich zhodnocení, je datum vyhlášení vítězného loga posunuto na 31. 7. 2018.

Vyhlášení: V soutěži o logo konference zvítězila studentka Gymnázia a SOŠ Mikulov Adéla Štěpánková. Moc blahopřejeme!

...

Vítězné logo konference DRO