Konferenční výlet – 8. 11. 2018

V rámci čtvrtečního doprovodného programu Vás zveme na konferenční výlet, který bude mimo jiné zahrnovat prohlídku jeskyně Na Turoldu a návštěvu Archeoparku Pavlov. Níže naleznete orientační program výletu – zúčastnit se můžete libovolné z nabízených aktivit. Časový harmonogram bude upřesněn.

Program výletu

prohlídka jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci Turold, která leží na severním okraji města Mikulov a patří k nejstarším přírodním rezervacím na území chráněné krajinné oblasti Pálava. Tato jeskyně představuje společně s navazující jeskyní Liščí dírou největší jeskynní systém v druhohorních vápencích v ČR o celkové délce 2,5 km. Vydáme se na komentovanou prohlídku jeskyně na zpřístupněném úseku o délce 280 m s celkovým počtem 340 schodů. Prohlídka bude trvat přibližně 60 min.

Více informací o této jeskyni najdete na webu Správy jeskyní České republiky.


přesun do Pavlova

Po návštěvě jeskyně Na Turoldu se přemístíme do obce Pavlov. Doprava bude zajištěna autobusem. Alternativně nabízíme variantu pěšího výletu do Pavlova. Trasa povede převážně po červené turistické značce (mapka) a po cestě potkáme řadu zajímavostí (bývalé hradiště Stolová Hora, zříceninu Sirotčího hrádku, vyhlídku Děvín, zříceninu hradu Děvičky a další). Délka pěší trasy z Mikulova do Pavlova (v nejnáročnější variantě) je přibližně 12 km s celkovým stoupáním asi 570 výškových metrů. Zřejmě největší dominantou trasy je vrch Děvín – nejvyšší vrchol Pálavy (554 m n. m.). Zde se nachází národní přírodní rezervace Děvín, jádrové území CHKO Pálava. Na jihovýchodních svazích najdeme mozaiku skalních stepí a pod skalami leží pruh typických suťových lesů. Žije zde mnoho chráněných druhů živočichů a rostlin. V úseku kolem vrchu Děvín můžeme podle zájmu zvolit i méně náročnou variantu (např. obejít Děvín po zelené či modré turistické značce).


návštěva Archeoparku Pavlov

Vinařská obec Pavlov je jedním z center rekreační oblasti kolem Novomlýnských nádrží. První zmínka o obci pochází z 11. století. Celá vesnice s mnoha selskými a vinařskými statky byla v roce 1995 prohlášena za památkovou rezervaci. Do seznamu památek je, mimo zříceniny hradu Děvičky, zapsán rovněž dvakrát přestavěný kostel sv. Barbory, socha sv. Floriána, půvabný barokní vesnický hřbitov a zejména celá náves se statky z 18. století.

V Pavlově navštívíme Archeopark Pavlov, unikátní podzemní muzeum, které formou terénní expozice zpřístupňuje archeologické nálezy z období mladého paleolitu, doby lovců mamutů. Moderním způsobem pojatá expozice prezentuje na ploše více než 500 m2 to nejdůležitější, co vědecké výzkumy přinesly. Expozice se věnuje každodennímu životu lovců, jejich umění a rituálům, technice lovu, pohřbívání apod. Vyzdvihuje nejcennější objevy, k nimž patří kosterní pozůstatky a doklady o stavu technologického vývoje.

Více informací o Archeoparku Pavlov najdete na jejich webové prezentaci.


oběd v Pavlově a návrat do Mikulova

Pro účastníky výletu bude zarezervována kapacita na oběd v jedné z místních restaurací. K návratu do Mikulova v odpoledních hodinách je možno opět využít objednaný autobus. Ti, kteří se budou chtít v Pavlově pozdržet déle či naopak odjet dříve, mohou využít místní autobusovou dopravu (linka Břeclav – Mikulov, jede přes Dolní Věstonice). Cesta tímto spojem z Pavlova do Mikulova je bez přestupu a trvá cca 30 minut.


Ke stažení:

  • Informace ve formátu PDF
  • Harmonogram ve formátu PDF